Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Ulama » Nasihat Ulama Ahlussunnah

Nasihat Ulama Ahlussunnah

(711 Views) November 28, 2015 10:48 pm | Published by | No comment

Ulama KibarNASEHAT ULAMA SALAFIYIN

✏Kalimat yg baru berupa pengarahan lewat telfon dari  syaikh Roby bin Hady Al Madkholiy hafidhohullah wa ro’ah yang ditujukan kepada anak anaknya penuntut ilmu di riyadh setelah isya hari ahad malam senen bertepatan tanggal 4/2/1437h setelah kajian syaikh Abul Abbas Adil Manshur waffaqohullah dirumah syaikh Abdullah Alahmad waffaqohullah

Transkrib nasehat

✏ Transkrib Kalimat yg baru berupa pengarahan dari  syaikh Roby bin Hady Al Madkholiy hafidhohullah wa ro’ah yang ditujukan kepada anak anaknya penuntut ilmu di riyadh setelah isya hari ahad malam senen bertepatan tanggal 4/2/1437h dan kalimat nasehat ini lewat telfon setelah kajian syaikh Abul Abbas Adil Manshur waffaqohullah dirumah syaikh Abdullah Alahmad waffaqohullah

��Al ‘Allamah Roby bin Hady:
Assalamu alaikum wa romatullah wa barokatuh
��Syaikh Abdullah AlAhmad:
Wa alaikum wa romatullah wa barokatuh hayyakumullah ya syaikh.
AlAllamah Roby bin Hady: hayyakumullah
Syaikh Abdullah bin Al Ahmad :
Allah yubariik fiik ,ikhwan lagi menyimak kepada Anda sekarang dalam kajian syaikh Adil manshur. Shoheh Bukhory dan kami sudah selesai dari kajian dan kami ingin mendengar kalimat.

��Syaikh Al ‘Allamah Roby bin hady:
Selesai kajian?  Syaikh Abdullah Al ahmad:  naam.

��Kalimat dari Syaikh  Roby bin Hady Al Madkholi hafidhohullah:

✏��Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah wassholatu wassalamu ala rosulillah wa ala aalihi wa shohbihi wa manittabaa huda amma bakdu,
��Maka saya berharap kesempatan ini adalah kesempatan yang berbahagia suatu  pertemuan dengan anak anak kami untuk kami berikan nasehat dan arahan semampu kami
��untuk berpegangan dengan mamhaj salaf baik secara aqidah,manhaj, dan akhlak maka puncak dari suatu nasehat adalah ketaqwaan kepada Allah tanaroka wa taala pada setiap perkataan dan perbuatan
Wahai orang yg beriman bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah yang lurus niscaya Allah dia akan memperbaiki amalan kalian  dan akan mengampuni dosa kalian dan barang siapa yg taat kepada Allah maka sungguh dia mendapat kemenangan yg besar. Surat al ahzab 70-71.

��Maka dalam ayat ini ada pengarahan kepada kaum mukminin kepada hal yg memberikan manfaat dalam agama mereka dan dunianya dan akheratnya, dan puncak dari hal demikian itu adalah
⚡ketaqwaan mereka kepada Allah’azza wa jalla, taqwa kepada Allah..(kalimah yg belum jelas dari sumbernya),
⚡dan beristiqomah atas yg demikian itu baik secara aqidah, manhaj ,dan akhlak,dan
⚡menjauhi semua yg diharamkan oleh Allah dari kesyirikan, kebidahan,kesesatan,akhlak,yang buruk,

��maka sesungguhnya islam mengajak untuk berakhlak yang mulia  dan pada pimpinan umat ini Rasulullah, Allah membersihkan beliau bahwa beliau diatas akhlak yang agung firman Allah padanya:
Dan sesungguhnya engkau diatas akhlak yang agung, barokallahu fiikum.

��Maka berakhlaklah dengan akhlak  islam dan pokok dari akhlak adalah kejujuran dalam berbicara dan beramal,dan ikhlash karena Allah tabaroka wa ta ala dan beramal yg sholeh yang telah disebutkan dalam ayat ini.
��Maka apabila kita telah melakukan hal ini niscaya Allah akan memperbaiki amalan kita dan memasukakkan kita ke jannah InsyaAllah.

��Dan aku wasiatkan kalian  untuk saling bersaudara diantara kalian dan untuk memulyakan ulama dan ustad ustad kalian salafiyin yang mengajak ke jalan Allah Tabaroka Wa taala, dan diantara mereka insyaallah syaikh Adil manshur maka sesungguhnya beliau sedang menikmati kajian ilmu yang agung  insyaallah .dan saya mengetahui adanya nasehat dari dirinya dan saya mengetahui darinya ada kesungguhan dalam menyebarkan manhaj salafy.
����Terkadang manusia telah berbuat kesalahan semua diantara kita pernah salah,
✏akan tetapi seorang yang berilmu bila jatuh dalam kesalahan tidaklah dia diperangi,tidak diperangi,
✏dia dinasehati dengan beradab dan memulyakan ,tidak seorangpun kecuali terjerumus dalam kesalahan barokallahu fiikum..setiap diantara kita mesti salah
✏dan yang dituntut dari salafiyin yang menasehatkan dengan ikhlas adalah: sikap Tawadhu,dan diarahkan nasehat dengan adab dan penghormatan,
✏apabila salah seorang diantara kalian terjatuh dalam kesalahan baik dari murid barokallahu fiikum yang yunior atau yang senior
��maka di nasehat kan dengan lembut dan bersaudara, kasih sayang dan mencintai barokallahu fiikum,
��dan hal yang dilakukan dengan pertikaian dan persengketaan maka ini bukan cara ahlisunnah waljamaah,
��thoriqo ahlisunnah itu didalamnya ada kebijakan didalamnya ada kelembutan, dan saling bersaudara dan persatuan.

��Wajib atas kalian untuk berpegangan dengan manhaj salaf dan pegangilah barokallahu fiikum dalam aqidah kalian akhlak kalian dan muamalah kalian dan diantaranya, menghargai para ulama dan mengambil faedah dari mereka barokallahu fiikum semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya kepada hal yg Dia cintai dan ridhoi washollallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi Washohbihi wa sallam.
��Syaikh Abdullah al ahmad:
Semoga Allah memberikan kebaikan dan balasan yang baik dan semoga Allah memberkahimu dan menjadikannya dalam timbangan kebaikanku Allah semoga memberi kebaikan untukmu wa yubariik fiik…….

Alih bhs: abu khuzaimah ibnu marwy
��لتحميل التفريغ��

http://soo.gd/kalimaShiekhRabee

https://telegram.me/abufida

https://telegram.me/kibar

Tags: ,
Categorised in:

No comment for Nasihat Ulama Ahlussunnah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *